A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft 

szakértelem - megbízhatóság - pontosság
(email: aendzkft@gmail.commernokikft@gmail.com ; Tel/Fax:06-1-340 7085;mob.:06-30-6510513)

A&Z Mérnöki Szolgáltató Kft tevékenységi területei a következő:

Műszaki tervezés. A tervezés alatt álló vagy tervezett építési projektek gazdasági és műszaki előkészítése, felmérésitervek, beépítési, beruházási tanulmánytervek, építési engedélyezési tervek és kiviteli tervdokumentációk készítése valamint tervezői művezetés.


Terv ellenőrzés. Tervellenőrzés komplexen vagy építész szakág vonatkozásban. Továbbá tervellenőrzés a megrendelő kívánságára egyéb esetekben.

Felelős műszaki vezetői feladatok.ellátása

Műszaki ellenőrzés Komlpex műszaki ellenőrzés illetve egyes szakterülteket érintő műszaki ellenőrzés, de első sorban magasépítési műszaki ellenőrzés

Műszaki szakértői, építész szakértői feladatok, műszaki szakvélemények és javaslatok elkészítése.

Energia tanúsítvány készítése. Lakások, épületek, önálló rendeltetési egységek bérbeadásához vagy értékesítéséhez szükséges energetikai tanúsítvány kiállítása a hozzátartozó rendeletekben foglaltak szerinti szakértői munka alapján. Ingatlanok energia auditálása.s, energetikai minőség tanúsítvány, energia tanúsítás

Ingatlanok értékbecslése és forgalmazása.

Ingatlanok állapot rögzítése, ingtalan állapot értékelése

Ingtalanok üzemeltetésének megszervezése, azon belüli berendezések, felszerelések, működtetése, ellenőrzése, karbantartása, és a gazdaságos üzemeltetéshez szükséges fejlesztési javaslatok és tanácsadások megtétele, továbbá takarítások.

Termék beszállítás.

Vállalatirányítási rendszerek ( az ISO nemzetközi szabványoknak megfelelő minőség irányítási, környezetközpontú-, valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszer) kiépítésében, működtetésében, oktatásában, vezetői ellenőrzésében, tanúsításában való tanácsadás, közreműködés.

Munka- és tűzvédelmi tanácsadás, belső ellenőrzések és koordinációs feladatok ellátása.

Humánpolitikai tanácsadás, illetve ehhez kapcsolódó szolgáltatás

Angol nyelvű fordítások készítése, nyelvoktatások és nyelvvizsgákra való felkészítés egyéni vagy csoportos formában, valamint egyéb oktatási tevékenység felnőtt továbbképzésekre is kiterjedve.

Elérhetőségeink:

tel.:(Budapest) 340-7085, mobil.: 06-30-6510513

email: aendzkft@gmail.com; mernokikft@gmail.com

 

 

 

 

 

Asztali nézet